Πρόγραμμα Μαθημάτων

11

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2020-2021

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Σάββατο

07:00

       *mysore

08:45

*mysore

07:00

       *mysore

08:45

*mysore

07:00

*mysore

08:45

*mysore

10:00

**καθοδηγούμενο μάθημα όλης της α’ σειράς

19:00

*mysore

19:00

*mysore

18:15

mindfullness

19:00

**καθοδηγούμενο μάθημα μισής α’ σειράς

19:00

*mysore

Σημειώσεις για την Ώρα Προσέλευσης

*Στα μαθήματα mysore οι ασκούμενοι μπορούν να εισέρχονται στο χώρο της σχολής έως και 15 λεπτά μετά την επίσημη ώρα έναρξης των μαθημάτων.

**Στα καθοδηγούμενα μαθήματα (led classes) η προσέλευση πρέπει να πραγματοποιείται 10 λεπτά πριν την αναγραφόμενη ώρα.

Στο Ashtanga Yoga Kallithea προσφέρουμε μηνιαία πακέτα μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα έκπτωσης ή μεμονωμένων (drop-in) μαθημάτων, επικοινώνησε μαζί μας.

Αν προκύψει κάποια έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμά μας, θα την αναρτήσουμε άμεσα στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής μας, καθώς και στη σελίδα μας στο facebook.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close